خبر مهم موسوی از کریدور جدید ایران

به گزارش اقتصاد آنلاین، موسوی نوشت:بعد از احیای کریدور اکو (پاکستان، ایران، ترکیه) و نیز راه اندازی آزمایشی کریدور جهانی شمال - جنوب (فنلاند، روسیه، ج. آذربایجان، ایران، خلیج فارس و هند) این هفته شاهد فعال شدن کریدور جدید (ایران، ج. آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و اروپا) خواهیم بود.

;
دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه