خانه درباره ما

درباره ما

شرکت تضامنی ابراهیم زاده و دوخایی و شرکاء

به اطلاع مشتریان عزیز می رساند شرکت تضامنی ابراهیم زاده و دوخایی و شرکاء (صرافی وی ای پی) با توجه به دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ 1393/05/28 شورای محترم پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق به اخذ مجوز نوع جدید با شماره 226040 مورخ 1395/07/17 گردید.